ISO14001 – Mediu

  • Version
  • 23 Download

 

Declaraţia Directorului General  privind Politica de Mediu

 

 

Obiectivul principal al Renaissance Public Service SRL este satisfacția clienților și realizarea de produse de înaltă calitate într-un mod ecologic, uman și prietenos. Pentru a realiza acest lucru, noi:

  • Compania este responsabilă de mediul înconjurător și de menținerea echilibrului ecologic în ceea ce privește activitățile sale. Observăm și evaluăm aspectele de mediu ale activităților, produselor și serviciilor noastre, ghidăm procesul de îmbunătățire continuă și designul. Avem astfel o valoare adăugată substanțială pentru clienții noștri.
  • Estimăm impactul produselor noastre pe parcursul ciclului lor de viață, inclusiv utilizarea și eliminarea acestora, și consilierea clienților noștri cu privire la aspectele legate de mediu și siguranță. Spunând angajaților noștri în mod regulat cunoștințele despre aspectele de mediu, am construit fundația pentru o acțiune independentă și creativă.
  • Minimizarea deșeurilor generate prin reducere, reutilizare și reciclare. Practicand utilizarea eficientă a energiei prin intermediul controalelor de management și a practicilor de rutină. Utilizarea eficientă și conservarea apei prin intermediul controalelor de management și a practicilor de rutină. Minimizarea, înlocuirea și, dacă este posibil, eliminarea utilizării substanțelor chimice periculoase în procese și operațiuni.
  • Nu respectăm numai legile, reglementările de mediu și alte cerințe coordonate, încercăm, de asemenea, să includem evoluții viitoare recunoscute în legislație în acțiunile noastre de astăzi.
  • Pentru investiții alegem cea mai bună tehnologie disponibilă. Implicăm furnizorii noștri într-un proces de îmbunătățire continuă și de dezvoltare a sistemului de management de mediu. Acest lucru se aplică și furnizorilor de servicii externi cărora li se încredințează responsabilități față de sit-ul companiei noastre.
  • Compania noastră este angajată în mediul social pentru a promova dezvoltarea durabilă.

 

DIRECTOR GENERAL

 

 

 


FileAction
ISO14001Download