SA8000 – Responsabilitate Sociala

 • Version
 • 32 Download

Declaraţia Directorului General  privind politica în domeniul responsabilitatii sociale

 

Renaissance Public Service, desfasoara activitati constand in

 • Service electronice si electrocasnice;
 • Asamblare produse electronice

Renaissance Public Service se angajeaza sa:

 • Sa se conformeze in mod voluntar la toate cerintele standardului SA 8000:2014;
 • Instruiască şi să sensibilizeze personalul în domeniul responsabilitatii sociale;
 • Previna riscurile posibile;
 • sa fie de accord cu legislatia nationala si alte cerinte la care compania subscrie si sa respecte instrumentele internationale si interpretarea lor, conform sectiunii II din SA 8000:2014.
 • sa revizuiasca politica sa cu regularitate pentru continuarea imbunatatirii, luarea in consideratie a schimbarilor legislative si alte cerinte.
 • sa vada daca politicile sunt efectiv documentate, implementate, mentinute, comunicate, si sunt facute sa fie intelese de tot personalul incluzand directori, directori executivi, conducere, sefi de ateliere, etc.
 • sa faca aceste politici disponibile public in forma si maniera efectiva, pentru informarea partilor interesate.

Totodată, informaţiile referitoare la sistemul de management al responsabilitatii sociale şi performanţele acestuia sunt disponibile tuturor părţilor interesate care solicită acest lucru. Prin aceasta dorim să le implicăm pe acestea în conlucrarea la realizarea unei dezvoltări durabile. În acest sens, încurajăm şi sprijinim furnizorii şi subcontractanţii organizatiei în adoptarea unui sistem de management al responsabilitatii prin împărtăşirea experienţei acumulate în domeniul acesta.

Responsabilitatea realizării obiectivelor sistemului aparţine conducerii şi Reprezentantului managementului pentru sistemul de management.

Obiectivele strategice relevante sunt următoarele:

 • Certificarea si mentinerea certificarii in concordanta cu SA 8000:2014;
 • 0 accidente de munca;

Explicitarea dispoziţiilor date de conducerea şi metodele de lucru folosite pentru construirea, implementarea şi menţinerea  sistemului de management al responsabilitatii sociale sunt materializate în Manualul Responsabilitatii Sociale si procedurile care-l completează. Toţi angajaţii organizatiei sunt obligaţi să respecte în munca lor aceste documente in toate fazele de aplicare a lor.

 

       Director General                                                                                    Data: 01.08.2018

      


FileAction
SA 8000.pdfDownload