ISO45001 – SSM

 

Declaraţia Directorului General  privind Politica SSM

 

 

Obiectivul principal al Renaissance Public Service SRL este satisfacția clienților și realizarea de produse de înaltă calitate într-un mod ecologic, uman și prietenos. Pentru a realiza acest lucru, noi:

 • Identificăm, evaluăm și clasificăm pericolele potențiale în funcție de gradul de risc.
 • Conectăm direct condițiile de sănătate și siguranță cu calitatea produselor și a serviciilor noastre.
 • Respectăm cerințele legale și alte cerințe aplicabile.
 • Considerăm că abordarea preventivă este de o importanță deosebită pentru a evita accidentele de muncă și bolile profesionale.
 • Am stabilit termene și obiective pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale și imbunătățind continuu sistemul de management SSM.
 • Ne ocupăm de educarea continuă, instruirea și conștientizarea angajaților noștri prin programe dedicate.
 • Menținerea, reînnoirea și inspectarea periodică a tuturor mijloacelor și procedurilor pentru a asigura implementarea și eficacitatea sistemului de management SSM.
 • Informăm și încurajăm angajații noștri să sugereze îmbunătățiri în procedurile și echipamentele privind Sănătatea și Securitatea în Muncă.
 • Întreținem și simulăm periodic planurile de urgență.
 • Îmbunătățim continuu sistemul de management SSM luând în considerare și aplicând propunerile clienților / contractorilor.
 • Managementul oferă instruirea, îndrumarea, mediul potrivit, echipamentele și resursele necesare pentru implementarea acestei politici.

 

DIRECTOR GENERAL

 

ISO14001 – Mediu

 

Declaraţia Directorului General  privind Politica de Mediu

 

 

Obiectivul principal al Renaissance Public Service SRL este satisfacția clienților și realizarea de produse de înaltă calitate într-un mod ecologic, uman și prietenos. Pentru a realiza acest lucru, noi:

 • Compania este responsabilă de mediul înconjurător și de menținerea echilibrului ecologic în ceea ce privește activitățile sale. Observăm și evaluăm aspectele de mediu ale activităților, produselor și serviciilor noastre, ghidăm procesul de îmbunătățire continuă și designul. Avem astfel o valoare adăugată substanțială pentru clienții noștri.
 • Estimăm impactul produselor noastre pe parcursul ciclului lor de viață, inclusiv utilizarea și eliminarea acestora, și consilierea clienților noștri cu privire la aspectele legate de mediu și siguranță. Spunând angajaților noștri în mod regulat cunoștințele despre aspectele de mediu, am construit fundația pentru o acțiune independentă și creativă.
 • Minimizarea deșeurilor generate prin reducere, reutilizare și reciclare. Practicand utilizarea eficientă a energiei prin intermediul controalelor de management și a practicilor de rutină. Utilizarea eficientă și conservarea apei prin intermediul controalelor de management și a practicilor de rutină. Minimizarea, înlocuirea și, dacă este posibil, eliminarea utilizării substanțelor chimice periculoase în procese și operațiuni.
 • Nu respectăm numai legile, reglementările de mediu și alte cerințe coordonate, încercăm, de asemenea, să includem evoluții viitoare recunoscute în legislație în acțiunile noastre de astăzi.
 • Pentru investiții alegem cea mai bună tehnologie disponibilă. Implicăm furnizorii noștri într-un proces de îmbunătățire continuă și de dezvoltare a sistemului de management de mediu. Acest lucru se aplică și furnizorilor de servicii externi cărora li se încredințează responsabilități față de sit-ul companiei noastre.
 • Compania noastră este angajată în mediul social pentru a promova dezvoltarea durabilă.

 

DIRECTOR GENERAL

 

 

 

ISO9001 – Calitate

 

Declaraţia Directorului General  privind Politica Calității

 

 

Obiectivul principal al Renaissance Public Service SRL este satisfacția clienților și realizarea de produse de înaltă calitate într-un mod ecologic, uman și prietenos. Pentru a realiza acest lucru, noi:

 • Livrarea de produse și furnizarea de servicii care îndeplinesc în mod consecvent așteptările clienților cu privire la calitate, program și valoare.
 • Ne asigurăm că produsele și serviciile noastre respectă în totalitate cerințele clienților și respectă toate cerințele legale și de reglementare aplicabile.
 • Dezvoltăm și furnizăm noi produse în funcție de cerințele clientului.
 • Standardizăm, controlăm și îmbunătățim continuu procesele prin care atingem satisfacția clienților.
 • Încurajăm toți angajații să lucreze la îmbunătățirea proceselor în parteneriat unul cu celălalt și în cooperare cu furnizorii și clienții.
 • Stabilim obiective concrete privind calitatea serviciilor noastre, monitorizarea continuă a performanței și a gradului de realizare a acestor obiective și implementarea acțiunilor corective în cazul în care gradul de realizare nu este atins sau se observă tendințe negative.
 • Concentrăm atenția sporită asupra cercetării și dezvoltării pentru a dezvolta soluții inovatoare care sunt esențiale și utile pentru clienții noștri și corespund cerințelor clientului.
 • Selectăm și sprijinim persoanele bine educate, cu cunoștințe ample, atitudine pozitivă, pasiune și angajament de a participa la progresul companiei.
 • Stabilim planuri de reacție, care reprezintă o foaie de parcurs pentru continuarea operațiunilor și a serviciilor în condiții nefavorabile, astfel încât Renaissance Public Service să funcționeze în paramatri normali indiferent de tipul de întrerupere.
 • Avem în vedere dezvoltarea și îmbunătățirea continuă, luând în considerare și aplicând sugestiile de îmbunătățire a clienților noștri, sugerate în timpul vizitelor sau prin intermediul parteneriatelor noastre.
 • Managementul oferă instruirea, îndrumarea, mediul potrivit, echipamentele și resursele necesare pentru implementarea acestei politici.
 • Folosim în domeniul controlului calității echipamente de testare moderne. Metodele de testare sunt la cel mai înalt nivel.
 • Toate etapele de producție sunt monitorizate în mod corespunzător, acordându-ne o atenție specială formării și perfecționării.
 • Accentul nostru principal este intenția de a evita greșelile prin măsuri preventive. Probabilitatea apariției defecțiunilor trebuie minimizată în avans.
 • Politica privind calitatea și protecția mediului este monitorizată de către conducere pentru respectarea normelor. Prin selectarea celor mai buni furnizori, nivelul nostru de calitate este, de asemenea, influențat pozitiv.

DIRECTOR GENERAL

 

 

SA8000 – Responsabilitate Sociala

Declaraţia Directorului General  privind politica în domeniul responsabilitatii sociale

 

Renaissance Public Service, desfasoara activitati constand in

 • Service electronice si electrocasnice;
 • Asamblare produse electronice

Renaissance Public Service se angajeaza sa:

 • Sa se conformeze in mod voluntar la toate cerintele standardului SA 8000:2014;
 • Instruiască şi să sensibilizeze personalul în domeniul responsabilitatii sociale;
 • Previna riscurile posibile;
 • sa fie de accord cu legislatia nationala si alte cerinte la care compania subscrie si sa respecte instrumentele internationale si interpretarea lor, conform sectiunii II din SA 8000:2014.
 • sa revizuiasca politica sa cu regularitate pentru continuarea imbunatatirii, luarea in consideratie a schimbarilor legislative si alte cerinte.
 • sa vada daca politicile sunt efectiv documentate, implementate, mentinute, comunicate, si sunt facute sa fie intelese de tot personalul incluzand directori, directori executivi, conducere, sefi de ateliere, etc.
 • sa faca aceste politici disponibile public in forma si maniera efectiva, pentru informarea partilor interesate.

Totodată, informaţiile referitoare la sistemul de management al responsabilitatii sociale şi performanţele acestuia sunt disponibile tuturor părţilor interesate care solicită acest lucru. Prin aceasta dorim să le implicăm pe acestea în conlucrarea la realizarea unei dezvoltări durabile. În acest sens, încurajăm şi sprijinim furnizorii şi subcontractanţii organizatiei în adoptarea unui sistem de management al responsabilitatii prin împărtăşirea experienţei acumulate în domeniul acesta.

Responsabilitatea realizării obiectivelor sistemului aparţine conducerii şi Reprezentantului managementului pentru sistemul de management.

Obiectivele strategice relevante sunt următoarele:

 • Certificarea si mentinerea certificarii in concordanta cu SA 8000:2014;
 • 0 accidente de munca;

Explicitarea dispoziţiilor date de conducerea şi metodele de lucru folosite pentru construirea, implementarea şi menţinerea  sistemului de management al responsabilitatii sociale sunt materializate în Manualul Responsabilitatii Sociale si procedurile care-l completează. Toţi angajaţii organizatiei sunt obligaţi să respecte în munca lor aceste documente in toate fazele de aplicare a lor.

 

       Director General                                                                                    Data: 01.08.2018